O soutěži

MISS Kolínska je soutěž pro mladé dívky a slečny, které mají odvahu a chuť soutěžit.

První ročník soutěže proběhl v Městském společenském domě v roce 2001. Od dalšího ročníku MISS Kolínska zakotvila v nádherných prostorách Městského divadla v Kolíně. Již devatenáctým rokem se snažíme napomáhat mladým dívkám v jejich osobnostním rozvoji a předávat informace pro celoživotní využití. Přihlášku do letošního, již 20.ročníku MISS Kolínska, naleznete zde.

Přihlásit se mohou dívky ve věku 14 - 19let. Na základě zaslané přihlášky budou pozvány na neveřejné setkání s pořadateli. Přesné termíny setkání budou sděleny uchazečce na uvedenou e-mailovou adresu. 


Průběh soutěže

1. část / NEVEŘEJNÉ SIMIFINÁLOVÉ KOLO

Na základě zaslané přihlášky (uzávěrka přihlášek je 1.9.2022) budou dívky pozvány pořádající agenturou na neveřejné semifinálové kolo k možnosti osobního popovídání o průběhu soutěže.

2. část / VÝBĚR FINALISTEK

Na základě Vaší osobní účasti v neveřejném semifinále vybere odborná porota 10 finalistek MISS Kolínska 2022 a 2 náhradní dívky.  Vybrané finalistky během příprav na finálový večer absolvují mimo jiné také fotografování k soutěži MISS Sympatie, nácvik choreografie, školu líčení, vizážistiky, chůze a etikety, tance a další.  Vše je pro dívky přichystáno pořádající agenturou zdarma.

3. část / HLASOVÁNÍ O MISS SYMPATIE

Veřejnost bude mít možnost zúčastnit se volby MISS Sympatie. Bližší informace, včetně způsobu hlasování, budou zveřejněny na webových stránkách v průběhu soutěže. Dívka s největším počtem obdržených hlasů bude vyhlášena během finálového večera a získá tak titul "MISS Sympatie Kolínska 2022" a mnoho zajímavých cen.

4. část / SLAVNOSTNÍ FINÁLOVÝ VEČER

Během slavnostního finálového večera, který bude vyvrcholením celé soutěže v prosinci 2022 v Městském divadle v Kolíně, se 10 vybraných dívek utká o titul "MISS Kolínska 2022" v následujících soutěžních disciplínách:    

1) Představení finalistek     

2) Rozhovor s moderátorem na základě vylosovaných otázek    

3) Volná disciplína     

4) Módní přehlídka

Pro všechny finalistky jsou nachystány zajímavé odměny, nejen ve formě celoživotních zážitků, ale i věcných darů.