PŘIHLÁŠKA DO 18. ROČNÍKU MISS KOLÍNSKA

Přihláška do 18.ročníku MISS Kolínska

Pročetla jsem se svým zákonným zástupcem níže uvedený souhlas


Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Gabriela Šubotníková, Za Špýcharem 312, 28125 Konárovice, IČO: 69630518, (dále jen jako „správce“)

1.    Účelem zpracování osobních údajů jsou organizační a propagační aktivity v rámci konání 18.ročníku MISS Kolínska. V rámci propagačních a reklamních aktivit bude uveřejněno jméno finalistky a fotografie po dobu konání soutěže, do případného odvolání Vašeho souhlasu. Fotografie finalistek a vítězek budou použity pro propagační aktivity soutěže MISS Kolínska po dobu nezbytně nutnou k organizačnímu zajištění akce.

2.   Příjemcem osobních údajů, které jste poskytla v souvislosti s vyplněním přihlášky na stránkách misskolinska.cz nebo formou e-mailové komunikace nebo vyplněním tištěné přihlášky soutěžící, je Správce.

3.   Vyplněním přihlášky do 18.ročníku MISS Kolínska udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a máte právo daný souhlas kdykoliv odvolat.

4.   S níže uděleným souhlasem máte kdykoliv právo od Správce se dovolávat práva na přístup k osobním údajům, máte právo se kdykoliv dovolávat práva na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, nebo na právo vznést námitku.

5.  Osobní údaje budou uložené jenom po dobu nezbytnou pro zjištění zájmu ze strany účastníků MISS Kolínska a služby spojené se soutěží MISS Kolínska.  

  „Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů, včetně fotografií, jehož účelem je poskytnutí organizačních sdělení a zajištění marketingových aktivit a reklamních služeb v rámci soutěže MISS Kolínska 2018“.